ข่าวกิจกรรมของบริษัทซีทราน
ข้อแนะนำในการเดินทางกับเรือซีทราน

ทั้งตั๋วผู้โดยสารและตั๋วล่วงหน้ารถลงเรือแนะนำให้มาติดต่อจุดรับตั๋วล่วงหน้า 30 นาที ก่อนเรือออกเพื่อเตรียมตัวลงเรือ

1.ตั๋วผู้โดยสาร ประตูห้องผู้โดยสารที่ท่าเรือจะปิด 5 นาที ก่อนเรือออก

2.ตั๋วล่วงหน้ารถลงเรือ จุดรับตั๋วรถปิด 10 นาที ก่อนเรือออก            

สำรองตั๋วล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.seatranferry.comข่าวอื่นๆ
จุดจอดรถอัตโนมัติ ท่าเรือซีทรานดอนสัก
เงื่อนไขบริการ ราคาเหมาจ่าย 24 ชั่วโมง (รถยนต์ 150 บาท /รถจักรยานยนต์ 100 บาท) 1.  ชำระเงินสดหรือสแกนจ่าย ณ จุดชำระเงิน  2. เวลาให้บริการ 24 ชั่วโมง  3. กรณีทำบัตรจอดรถ...
อ่านต่อ >>
คุณรู้หรือไม่
อ่านต่อ >>