จองตั๋วผู้โดยสาร
โปรดเลือกรายละเอียดการเดินทาง ไป - กลับ เที่ยวเดียว
ต้นทาง
ปลายทาง
เดินทางไป
เดินทางกลับ
ผู้ใหญ่
จองคิวรถยนต์และจักรยานยนต์ใหญ่
โปรดเลือกรายละเอียดการเดินทาง ไป - กลับ เที่ยวเดียว
ต้นทาง
ปลายทาง
เดินทางไป
เดินทางกลับ
จำนวนผู้โดยสาร
*ผู้ใหญ่
*ตั๋วเด็กซื้อที่จุดจำหน่ายตั๋วท่าเรือเท่านั้น

ตั๋วรถยนต์
*รวมคนขับ 1 ท่าน
Ticket Chck
โปรดกรอกรหัสบัตรโดยสาร
รหัสบัตรโดยสาร
เลขบัตรประชาชน/เลขพาสปอร์ต
รหัสการจอง
MEMBERSHIPS CARDS
Memberships Card
Memberships Card

บัตรสมาชิกสำหรับจองคิวรถลงเรือ ผ่านเวปไซท์ หรือ Call Center ช่วยให้ท่านวางแผนการเดินทางได้ล่วงหน้าและถึงจุดหมายได้ตรงตามเวลาที่ต้องการ

อ่านต่อ >>
Loma Card
Loma Card

บัตรสมาชิกผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่แบบเติมเงิน ซึ่งจะช่วยให้ท่านเดินทางได้สะดวกสบายและง่ายดายยิ่งขึ้น สู่อีกระดับของความพิเศษที่ซีทรานเฟอร์รี่เตรียมให้

อ่านต่อ >>

คู่ค้าทางธุรกิจของซีทราน