ซีทรานเฟอร์รี่

เรือซีทรานเฟอร์รี่ ให้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฝากสำหรับนำท่านเดินทางไปกลับในเส้นทางดอนสักสู่ เกาะสมุย ด้วยเรือเฟอร์รี่ที่สามารถบรรทุกรถยนต์ได้สูงสุดถึง 90 คัน และจุผู้โดยสารได้มากถึง 600 คนต่อเที่ยว โดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ มีเรือบริการทุกชั่วโมง สำหรับเส้นทางดอนสัก – เกาะสมุย ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. และเส้นทางเกาะสมุย - ดอนสัก ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. และหากมีรถจำนวนมากหรือในช่วงเทศกาล เราจะเพิ่มรอบเรือเสริมทุกครึ่งชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ให้ได้มากที่สุด


ทั้งนี้ เรือซีทรานเฟอร์รี่ทุกลำได้รับการรับรองมาตรฐานและใบอนุญาตจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเหล่านี้ ถือเป็นเครื่องการันตีทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากสากล และ ซีทรานเฟอร์รี่จะยังไม่หยุดที่จะปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการของเรา เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้บริการเรือเฟอร์รี่ที่ได้รับการันตีระดับโลก

วิธีเข้าคิวรถ

กรุณาเลือกท่าเรือ และประเภทคิวรถ

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

เส้นทางเดินเรือ

เส้นทางโดยสารของเรือเฟอร์รี่

ดอนสัก - เกาะสมุย

ระยะเวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง

ทางซีทรานมีเรือเฟอร์รี่ให้บริการนักท่องเที่ยวเเละบุคคลทั่วไปตั้งเเต่เวลา 5:00น. ถึง 19:00น. ทุกวัน ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วเพื่อนำรถยนต์ข้ามฝั่งไปยังเกาะสมุยได้

จองเรือเฟอร์รี่

ราคาค่าโดยสาร

ประเภท ค่าโดยสาร(บาท)
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถจิ๊ป รถตู้ รถปิคอัฟ 470
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดกลาง 900
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดใหญ่ 1100
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก 900
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว7-8ม. 1200
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ มีความยาวไม่เกิน 6 เมตร 1100
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 8-9 เมตร 1900
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง, รถผสมปูน 1900
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาวเกิน 1เมตร 2400
รถบด รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ 2600
รถเครนยกได้ไม่เกิน 10 ตัน 3200
รถเครนยกได้เกิน 10 ตันขึ้นไป 3700
รถเทรลเลอร์ บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 30 ตัน 4300
รถบรรทุก10ล้อ บรรทุกรถแทรกเตอร์ 4400
รถยนต์นั่ง 4 ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 570
รถ 6 ล้อเล็ก ลากเรือยาว 6-8 เมตร 1750
ผู้โดยสารทั่วไป 150
ภิกษุ สามเณร และนักเรียนในเครื่องแบบ 75
เด็กสูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม. 75
รถจักรยานยนต์ 200
รถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่ 250
รถจักรยานยนต์ และตู้พ่วง 260
รถบรรทุก6ล้อใหญ่ยาว6-8ม. 1300
ผู้โดยสารทั่วไป (สมุย-สุราษฎร์ธานี) 270
ภิกษุ-สามเณรและนักเรียนในเครื่องแบบ(สมุย-สุราษฎร์) 195
ผู้โดยสารทั่วไป (เกาะสมุย-นครศรีธรรมราช) 270
ภิกษุ-สามเณรและนักเรียนในเครื่องแบบ(เกาะสมุย-นคร) 195
รถเทเลอร์บรรทุกแบ็คโฮ 6900
พลเมืองอาวุโส 75
รถยนต์ลากล้อเลื่อน,รถสี่ล้อเล็ก ลากรถ,เรือ 2 คัน 940
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 12-15 เมตร 3200
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 1 เมตร 670
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 2 เมตร 870
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 3 เมตร 1070
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 4 เมตร 1270
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 5 เมตร 1470
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 6 เมตร 1670
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 7 เมตร 1870
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 8 เมตร 2070
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 9 เมตร 2270
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 10 เมตร 2470
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 13 เมตร 3070
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 14 เมตร 3270
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 15 เมตร 3470
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็กเพิ่มท้าย 1 เมตร 1100
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 2 เมตร 1300
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 3 เมตร 1500
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 4 เมตร 1700
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 5 เมตร 1900
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 6 เมตร 2100
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร 1500
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 1 เมตร 1700
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 2 เมตร 1900
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 3 เมตร 2100
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 4 เมตร 2300
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาวเกิน 1เมตร/25ตัน 2800
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาว10-12 เมตร 2800
รถบรรทุก 10 ล้อ 13-15 เมตร 3200
รถบรรทุก 12 ล้อ ยาวไม่เกิน 10 เมตร /25 ตัน 2800
รถบรรทุก 12 ล้อ ยาว11-12 เมตร /25 ตัน 3000
รถบรรทุก 12 ล้อ ยาว 13-15 เมตร/25 ตัน 3200
รถจักรยาน(ถือ/จูง/ปั่นลงเรือ) 180
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 9-10 เมตร 2400
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 10-12 เมตร 2600
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์,รถผสมปูน/24ตัน 2100
รถบรรทุก 10 ล้อ ยาวเกิน 1 เมตร/24 ตัน 2600
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง,รถผสมปูน/25 ตัน 2300

หมายเหตุ: อัตราดังกล่าว อ้างอิงจากอัตราค่าโดยสารเรือแบบขั้นบันได ท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการเปลี่ยนแปลง ค่าโดยสารเรือประจำทางเส้นทางดอนสัก - เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551

ราคาน้ำมันดีเซลวันนี้

32.29 บาท