ซีทรานเฟอร์รี่

เรือซีทรานเฟอร์รี่ ให้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฝากสำหรับนำท่านเดินทางไปกลับในเส้นทางดอนสักสู่เกาะสมุย ด้วยเรือเฟอร์รี่ที่สามารถบรรทุกรถยนต์ได้สูงสุดถึง 90 คัน และจุผู้โดยสารได้มากถึง 600 คนต่อเที่ยว โดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ มีเรือออกทุกชั่วโมง สำหรับเส้นทางดอนสัก – เกาะสมุย ตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น. และเส้นทางเกาะสมุย - ดอนสัก ตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น. และหากมีรถจำนวนมากหรือในช่วงเทศกาล เราจะเพิ่มรอบเรือเสริมทุกครึ่งชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ให้ได้มากที่สุด


ทั้งนี้ เรือซีทรานเฟอร์รี่ทุกลำได้รับการรับรองมาตรฐานและใบอนุญาตจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเหล่านี้ ถือเป็นเครื่องการันตีทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากสากล และ ซีทรานเฟอร์รี่จะยังไม่หยุดที่จะปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการของเรา เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้บริการเรือเฟอร์รี่ที่ได้รับการันตีระดับโลก

วิธีเข้าคิวรถ

กรุณาเลือกท่าเรือ และประเภทคิวรถ

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

เส้นทางเดินเรือ

เส้นทางโดยสารของเรือเฟอร์รี่

ดอนสัก - เกาะสมุย

ระยะเวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง

ทางซีทรานมีเรือเฟอร์รี่ให้บริการนักท่องเที่ยวเเละบุคคลทั่วไปตั้งเเต่เวลา 5:00น. ถึง 19:00น. ทุกวัน ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วเพื่อนำรถยนต์ข้ามฝั่งไปยังเกาะสมุยได้

จองเรือเฟอร์รี่

ราคาค่าโดยสาร

ประเภท ค่าโดยสาร(บาท)
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถจิ๊ป รถตู้ รถปิคอัฟ 450
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดกลาง 850
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดใหญ่ 1000
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก 850
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว7-8ม. 1100
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ มีความยาวไม่เกิน 6 เมตร 1000
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 8-9 เมตร 1800
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง, รถผสมปูน 1800
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาวเกิน 1เมตร 2200
รถบด รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ 2400
รถเครนยกได้ไม่เกิน 10 ตัน 3000
รถเครนยกได้เกิน 10 ตันขึ้นไป 3500
รถเทรลเลอร์ บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 30 ตัน 4000
รถบรรทุก10ล้อ บรรทุกรถแทรกเตอร์ 4100
รถยนต์นั่ง 4 ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 570
รถ 6 ล้อเล็ก ลากเรือยาว 6-8 เมตร 1750
ผู้โดยสารทั่วไป 140
ภิกษุ สามเณร และนักเรียนในเครื่องแบบ 70
เด็กสูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม. 70
รถจักรยานยนต์ 190
รถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่ 240
รถจักรยานยนต์ และตู้พ่วง 250
รถบรรทุก6ล้อใหญ่ยาว6-8ม. 1200
ผู้โดยสารทั่วไป (สมุย-สุราษฎร์ธานี) 260
ภิกษุ-สามเณรและนักเรียนในเครื่องแบบ(สมุย-สุราษฎร์) 190
ผู้โดยสารทั่วไป (เกาะสมุย-นครศรีธรรมราช) 260
ภิกษุ-สามเณรและนักเรียนในเครื่องแบบ(เกาะสมุย-นคร) 190
รถเทเลอร์บรรทุกแบ็คโฮ 6400
พลเมืองอาวุโส 70
รถยนต์ลากล้อเลื่อน,รถสี่ล้อเล็ก ลากรถ,เรือ 2 คัน 900
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 12-15 เมตร 3000
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 1 เมตร 640
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 2 เมตร 830
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 3 เมตร 1020
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 4 เมตร 1210
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 5 เมตร 1400
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 6 เมตร 1590
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 7 เมตร 1780
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 8 เมตร 1970
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 9 เมตร 2160
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 10 เมตร 2350
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 13 เมตร 2920
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 14 เมตร 3110
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 15 เมตร 3300
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็กเพิ่มท้าย 1 เมตร 1040
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 2 เมตร 1230
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 3 เมตร 1420
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 4 เมตร 1610
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 5 เมตร 1800
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 6 เมตร 1990
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร 1400
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 1 เมตร 1590
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 2 เมตร 1780
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 3 เมตร 1970
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 4 เมตร 2160
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาวเกิน 1เมตร/25ตัน 2600
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาว10-12 เมตร 2600
รถบรรทุก 10 ล้อ 13-15 เมตร 3000
รถบรรทุก 12 ล้อ ยาวไม่เกิน 10 เมตร /25 ตัน 2600
รถบรรทุก 12 ล้อ ยาว11-12 เมตร /25 ตัน 2800
รถบรรทุก 12 ล้อ ยาว 13-15 เมตร/25 ตัน 3000
รถจักรยาน(ถือ/จูง/ปั่นลงเรือ) 170
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 9-10 เมตร 2200
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 10-12 เมตร 2400
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์,รถผสมปูน/24ตัน 2000
รถบรรทุก 10 ล้อ ยาวเกิน 1 เมตร/24 ตัน 2400
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง,รถผสมปูน/25 ตัน 2200

หมายเหตุ: อัตราดังกล่าว อ้างอิงจากอัตราค่าโดยสารเรือแบบขั้นบันได ท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการเปลี่ยนแปลง ค่าโดยสารเรือประจำทางเส้นทางดอนสัก - เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551

ราคาน้ำมันดีเซลวันนี้

31.64 บาท