ซีทรานเฟอร์รี่

เรือซีทรานเฟอร์รี่ ให้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฝากสำหรับนำท่านเดินทางไปกลับในเส้นทางดอนสักสู่ เกาะสมุย ด้วยเรือเฟอร์รี่ที่สามารถบรรทุกรถยนต์ได้สูงสุดถึง 90 คัน และจุผู้โดยสารได้มากถึง 600 คนต่อเที่ยว โดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ มีเรือบริการทุกชั่วโมง สำหรับเส้นทางดอนสัก – เกาะสมุย ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. และเส้นทางเกาะสมุย - ดอนสัก ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. และหากมีรถจำนวนมากหรือในช่วงเทศกาล เราจะเพิ่มรอบเรือเสริมทุกครึ่งชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ให้ได้มากที่สุด


ทั้งนี้ เรือซีทรานเฟอร์รี่ทุกลำได้รับการรับรองมาตรฐานและใบอนุญาตจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเหล่านี้ ถือเป็นเครื่องการันตีทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากสากล และ ซีทรานเฟอร์รี่จะยังไม่หยุดที่จะปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการของเรา เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้บริการเรือเฟอร์รี่ที่ได้รับการันตีระดับโลก

วิธีเข้าคิวรถ

กรุณาเลือกท่าเรือ และประเภทคิวรถ

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

เส้นทางเดินเรือ

เส้นทางโดยสารของเรือเฟอร์รี่

ดอนสัก - เกาะสมุย

ระยะเวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง

ทางซีทรานมีเรือเฟอร์รี่ให้บริการนักท่องเที่ยวเเละบุคคลทั่วไปตั้งเเต่เวลา 5:00น. ถึง 19:00น. ทุกวัน ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วเพื่อนำรถยนต์ข้ามฝั่งไปยังเกาะสมุยได้

จองเรือเฟอร์รี่

ราคาค่าโดยสาร

ประเภท ค่าโดยสาร(บาท)
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถ SUV รถปิคอัฟ รถตู้ 610
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดกลาง 1150
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดใหญ่ ความยาวไม่เกิน 12 เมตร 1500
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ความยาวไม่เกิน 7 เมตร 1200
รถบรรทุก 6 ล้อ ความยาวไม่เกิน 8 เมตร 1680
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ มีความยาวไม่เกิน 6 เมตร 1100
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 8 -9 เมตร 1900
รถบรรทุก 10 ล้อ ความยาวไม่เกิน 9 เมตร 2500
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซิเมนต์ผง รถผสมปูน มีหางปลายาวเกิน 1 เมตร 3100
รถบด รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ 3300
รถเครนยกได้ไม่เกิน 10 ตัน 3900
รถเครนยกได้เกิน 10 ตันขึ้นไป 4400
รถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 30 ตัน 5600
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกรถแทรกเตอร์ 5500
รถยนต์นั่ง 4 ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 570
รถ 6 ล้อเล็ก ลากเรือยาว 6-8 เมตร 1750
คนโดยสาร 190
ภิกษุ สามเณร และนักเรียนในเครื่องแบบ 95
เด็กสูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม. 95
รถจักรยานยนต์ 250
รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง รถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) 360
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถจักรยานยนต์ และตู้พ่วง 260
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก6ล้อใหญ่ยาว6-8ม. 1300
ผู้โดยสารทั่วไป (สมุย-สุราษฎร์ธานี) 330
ภิกษุ-สามเณรและนักเรียนในเครื่องแบบ(สมุย-สุราษฎร์) 235
ผู้โดยสารทั่วไป (เกาะสมุย-นครศรีธรรมราช) 330
ภิกษุ-สามเณรและนักเรียนในเครื่องแบบ(เกาะสมุย-นคร) 235
รถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 32 ตัน 6300
พลเมืองอาวุธโส 95
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถยนต์ลากล้อเลื่อน,รถสี่ล้อเล็ก ลากรถ-เรือ 2 คัน 940
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 12-15 เมตร 3200
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 1 เมตร 860
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 2 เมตร 1110
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 3 เมตร 1360
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 4 เมตร 1610
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 5เมตร 1860
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 6 เมตร 2110
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 7 เมตร 2360
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 8เมตร 2610
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 9เมตร 2860
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 10เมตร 3110
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 13 เมตร 3860
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 14 เมตร 4110
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 15 เมตร 4360
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ความยาวไม่เกิน 7 เมตร เพิ่มท้าย 1 เมตร 1450
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ความยาวไม่เกิน 7 เมตร เพิ่มท้าย 2 เมตร 1700
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ความยาวไม่เกิน 7 เมตร เพิ่มท้าย 3 เมตร 1950
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ความยาวไม่เกิน 7 เมตร เพิ่มท้าย 4 เมตร 2200
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 5 เมตร 1900
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 6 เมตร 2100
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. 1500
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 1 เมตร 1700
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 2 เมตร 1900
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 3 เมตร 2100
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย4 เมตร 2300
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาวเกิน 1เมตร/25ตัน 2800
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาว10-12 เมตร 2800
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 10 ล้อ 13-15 เมตร 3200
รถบรรทุก12 ล้อ ยาว ไม่เกิน 10 เมตร 3000
รถบรรทุก12 ล้อ ยาว 11-12 เมตร 3200
รถบรรทุก12 ล้อ ยาว 13-14 เมตร 3400
รถจักรยาน(ถือ/จูง/ปั่นลงเรือ) 230
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 9-10 เมตร 2400
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 10-12 เมตร 2600
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง, รถผสมปูน/24 ตัน 2100
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาวเกิน 1เมตร/24ตัน 2600
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง, รถผสมปูน/25ตัน 2300

หมายเหตุ: อัตราดังกล่าว อ้างอิงจากอัตราค่าโดยสารเรือแบบขั้นบันได ท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการเปลี่ยนแปลง ค่าโดยสารเรือประจำทางเส้นทางดอนสัก - เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551

ราคาน้ำมันดีเซลวันนี้

35.29 บาท