ซีทรานเฟอร์รี่

เรือซีทรานเฟอร์รี่ ให้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฝากสำหรับนำท่านเดินทางไปกลับในเส้นทางดอนสักสู่ เกาะสมุย ด้วยเรือเฟอร์รี่ที่สามารถบรรทุกรถยนต์ได้สูงสุดถึง 90 คัน และจุผู้โดยสารได้มากถึง 600 คนต่อเที่ยว โดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ มีเรือบริการทุกชั่วโมง สำหรับเส้นทางดอนสัก – เกาะสมุย ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. และเส้นทางเกาะสมุย - ดอนสัก ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. และหากมีรถจำนวนมากหรือในช่วงเทศกาล เราจะเพิ่มรอบเรือเสริมทุกครึ่งชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ให้ได้มากที่สุด


ทั้งนี้ เรือซีทรานเฟอร์รี่ทุกลำได้รับการรับรองมาตรฐานและใบอนุญาตจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเหล่านี้ ถือเป็นเครื่องการันตีทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากสากล และ ซีทรานเฟอร์รี่จะยังไม่หยุดที่จะปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการของเรา เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้บริการเรือเฟอร์รี่ที่ได้รับการันตีระดับโลก

วิธีเข้าคิวรถ

กรุณาเลือกท่าเรือ และประเภทคิวรถ

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

เส้นทางเดินเรือ

เส้นทางโดยสารของเรือเฟอร์รี่

ดอนสัก - เกาะสมุย

ระยะเวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง

ทางซีทรานมีเรือเฟอร์รี่ให้บริการนักท่องเที่ยวเเละบุคคลทั่วไปตั้งเเต่เวลา 5:00น. ถึง 19:00น. ทุกวัน ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วเพื่อนำรถยนต์ข้ามฝั่งไปยังเกาะสมุยได้

จองเรือเฟอร์รี่

ราคาค่าโดยสาร

ประเภท ค่าโดยสาร(บาท)
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถ SUV รถปิคอัฟ รถตู้ 610
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ความยาวไม่เกิน 7 เมตร 1200
รถบรรทุก 6 ล้อ ความยาวไม่เกิน 8 เมตร 1680
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ มีความยาวไม่เกิน 6 เมตร 1100
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 8 -9 เมตร 1900
รถบรรทุก 10 ล้อ ความยาวไม่เกิน 9 เมตร 2500
รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง รถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) 360
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก6ล้อใหญ่ยาว6-8ม. 1300
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถยนต์ลากล้อเลื่อน รถสี่ล้อเล็ก ลากรถ-เรือ 2 คัน 940
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 12-15 เมตร 0
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ความยาวไม่เกิน 7 เมตร เพิ่มท้าย 1 เมตร 1400
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ความยาวไม่เกิน 7 เมตร เพิ่มท้าย 2 เมตร 1600
รถบรรทุก 6 ล้อ ความยาวไม่เกิน 8 เมตร เพิ่มท้าย 1 เมตร 1880
รถบรรทุก 6 ล้อ ความยาวไม่เกิน 8 เมตร เพิ่มท้าย 2 เมตร 2080
รถบรรทุก 10 ล้อ ความยาวไม่เกิน 9 เมตร เพิ่มท้าย 1 เมตร 2700
รถบรรทุก 10 ล้อ ความยาวไม่เกิน 9 เมตร เพิ่มท้าย 2 เมตร 2900
รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง รถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) 660
รถบรรทุก 10 ล้อ ความยาวไม่เกิน 9 เมตร(กรณีเกิน 9 เมตรคิดเพิ่ม 300 บาท) 3220
รถบรรทุก 10 ล้อ ความยาวไม่เกิน 9 เมตร เพิ่มท้าย 1 เมตร 3520
รถบรรทุก 10 ล้อ ความยาวไม่เกิน 9 เมตร เพิ่มท้าย 2 เมตร 3820
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ความยาวไม่เกิน 7 เมตร (กรณีเกิน 7 เมตรคิดเพิ่ม 200 บาท) 1850
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ยาวไม่เกิน 7 เพิ่มท้าย 1 เมตร 2050
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก ความยาวไม่เกิน 7 เมตร เพิ่มท้าย 2 เมตร 2250
รถบรรทุก 6 ล้อ ความยาวไม่เกิน 8 เมตร(กรณีเกิน 8 เมตรคิดเพิ่ม 300 บาท) 2050
รถบรรทุก 6 ล้อ ความยาวไม่เกิน 8 เมตร เพิ่มท้าย 1 เมตร 2350
รถบรรทุก 6 ล้อ ความยาวไม่เกิน 8 เมตร เพิ่มท้าย 2 เมตร 2650
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถ SUV รถปิคอัฟ รถตู้ รถสองแถว 900
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถ SUV รถปิคอัฟ รถตู้(Logistic) 610
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถ SUV รถปิคอัฟ รถตู้(Logistic) 900
คนโดยสาร 190
คนโดยสาร 260
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน?รถจักรยานยนต์ และตู้พ่วง 0

หมายเหตุ: อัตราดังกล่าว อ้างอิงจากอัตราค่าโดยสารเรือแบบขั้นบันได ท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการเปลี่ยนแปลง ค่าโดยสารเรือประจำทางเส้นทางดอนสัก - เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551

ราคาน้ำมันดีเซลวันนี้

35.29 บาท