ซีทรานเฟอร์รี่

เรือซีทรานเฟอร์รี่ ให้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฝากสำหรับนำท่านเดินทางไปกลับในเส้นทางดอนสักสู่ เกาะสมุย ด้วยเรือเฟอร์รี่ที่สามารถบรรทุกรถยนต์ได้สูงสุดถึง 90 คัน และจุผู้โดยสารได้มากถึง 600 คนต่อเที่ยว โดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ มีเรือบริการทุกชั่วโมง สำหรับเส้นทางดอนสัก – เกาะสมุย ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. และเส้นทางเกาะสมุย - ดอนสัก ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. และหากมีรถจำนวนมากหรือในช่วงเทศกาล เราจะเพิ่มรอบเรือเสริมทุกครึ่งชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ให้ได้มากที่สุด


ทั้งนี้ เรือซีทรานเฟอร์รี่ทุกลำได้รับการรับรองมาตรฐานและใบอนุญาตจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเหล่านี้ ถือเป็นเครื่องการันตีทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากสากล และ ซีทรานเฟอร์รี่จะยังไม่หยุดที่จะปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการของเรา เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้บริการเรือเฟอร์รี่ที่ได้รับการันตีระดับโลก

วิธีเข้าคิวรถ

กรุณาเลือกท่าเรือ และประเภทคิวรถ

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

เส้นทางเดินเรือ

เส้นทางโดยสารของเรือเฟอร์รี่

ดอนสัก - เกาะสมุย

ระยะเวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง

ทางซีทรานมีเรือเฟอร์รี่ให้บริการนักท่องเที่ยวเเละบุคคลทั่วไปตั้งเเต่เวลา 5:00น. ถึง 19:00น. ทุกวัน ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วเพื่อนำรถยนต์ข้ามฝั่งไปยังเกาะสมุยได้

จองเรือเฟอร์รี่

ราคาค่าโดยสาร

ประเภท ค่าโดยสาร(บาท)
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถ SUV รถปิคอัฟ รถตู้ 580
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ มีความยาวไม่เกิน 6 เมตร 580
รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง รถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) 340
รถกระบะบรรทุก (กระบะรั้ว กระบะตู้) ไม่เกิน 5 ตัน ยาวไม่เกิน 5 เมตร 830
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 12-15 เมตร 0
รถยนต์ กระบะบรรทุก (กระบะรั้ว กระบะตู้) ไม่เกิน 5 ตัน ยาวไม่เกิน 5 เมตร 550
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 5 เมตร 1900
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 6 เมตร 2100
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. 1500
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 1 เมตร 1700
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 2 เมตร 1900
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 3 เมตร 2100
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย4 เมตร 2300
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาวเกิน 1เมตร/25ตัน 2800
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาว10-12 เมตร 2800
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 10 ล้อ 13-15 เมตร 3200
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 9-10 เมตร 2400
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 10-12 เมตร 2600
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง รถผสมปูน/24 ตัน 2100
ห้ามขาย สำหรับเช็คอินรถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาวเกิน 1เมตร/24ตัน 2600
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง รถผสมปูน/25ตัน 2300
รถกระบะบรรทุก (กระบะรั้ว กระบะตู้) ไม่เกิน 5 ตัน ยาวไม่เกิน 5 เมตร 580
รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง รถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) 600
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถ SUV รถปิคอัฟ รถตู้ 830
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถ SUV รถปิคอัฟ รถตู้(Logistic) 580
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถ SUV รถปิคอัฟ รถตู้(Logistic) 830
คนโดยสาร 180
คนโดยสาร 250
ห้ามขาย สำหรับเช็คอิน?รถจักรยานยนต์ และตู้พ่วง 0

หมายเหตุ: อัตราดังกล่าว อ้างอิงจากอัตราค่าโดยสารเรือแบบขั้นบันได ท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการเปลี่ยนแปลง ค่าโดยสารเรือประจำทางเส้นทางดอนสัก - เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551

ราคาน้ำมันดีเซลวันนี้

32.79 บาท