ซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่

ซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่ให้บริการเรือเร็วโดยสารระหว่างเกาะสมุย, เกาะพะงัน, เกาะเต่า และท่าเรือดอนสัก และเรายังได้มีรถรับส่งภายในเกาะสมุย และแพ็คเกจกับผู้ประกอบการอื่น ๆ ในเส้นทางกระบี่, ภูเก็ต เกาะลันตาและเกาะพีพี

เส้นทางเดินเรือ

เส้นทางโดยสารของเรือดิสคัฟเวอร์รี่

150เส้นทาง ทั่วภาคใต้

ซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่ให้บริการเรือเร็วโดยสารระหว่างเกาะสมุย, เกาะพะงัน, เกาะเต่า และท่าเรือดอนสัก และเรายังได้มีรถรับส่งภายในเกาะสมุย และแพ็คเกจกับผู้ประกอบการอื่น ๆ ในเส้นทางกระบี่, ภูเก็ต เกาะลันตาและเกาะพีพี

จองเรือดิสคัฟเวอร์รี่