ข่าวกิจกรรมของบริษัทซีทราน
คุณรู้หรือไม่

ตั๋วหน้าท่าและตั๋วที่ซื้อล่วงหน้าที่มี QR Code สามารถสแกนเข้าห้องผู้โดยสารเตรียมขึ้นเรือได้เลย

**ห้องผุ้โดยสารจะปิด 5 นาทีก่อนเวลาเรือออกจากท่าข่าวอื่นๆ
ข้อแนะนำในการเดินทางกับเรือซีทราน
ทั้งตั๋วผู้โดยสารและตั๋วล่วงหน้ารถลงเรือแนะนำให้มาติดต่อจุดรับตั๋วล่วงหน้า 30 นาที ก่อนเรือออกเพื่อเตรียมตัวลงเรือ 1.ตั๋วผู้โดยสาร ประตูห้องผู้โดยสารที่ท่าเรือจะปิด 5 นาที...
อ่านต่อ >>
ปฏิทินฟูลมูนปาร์ตี้ของปี 2566
อ่านต่อ >>