ข่าวกิจกรรมของบริษัทซีทราน
จุดจอดรถอัตโนมัติ ท่าเรือซีทรานดอนสัก

เงื่อนไขบริการ

ราคาเหมาจ่าย 24 ชั่วโมง (รถยนต์ 150 บาท /รถจักรยานยนต์ 100 บาท) *เศษจาก 24 ชม. แรก หรือทุกๆ 24 ชม. เหมาจ่าย (รถยนต์ 100 บาท/รถจักรยานยนต์ 50บาท) 

1.  ชำระเงินสดหรือสแกนจ่าย ณ จุดชำระเงิน 

2. เวลาให้บริการ 24 ชั่วโมง 

3. กรณีทำบัตรจอดรถชำรุดหรือสูญหายจะต้องชำระค่าปรับใบละ 500 บาท และค่าจอดรถตามความเป็นจริง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการเป็นผู้ครอบครองรถต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำรถออก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คอลเซ็นเตอร์ โทร. 1381 (05.00น.-18.00น.) หรือ 077 950 766 ต่อ 218 (นอกเวลาทำการ) 1 / 1

ข่าวอื่นๆ
ข่าวดี สำหรับชาวเกาะสมุยและเกาะพะงัน
  ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 นี้เป็นต้นไป -           ยกเลิกค่าจองตั๋วทุกช่องทาง -           ฟรีค่าสมัครบัตร VIP หรือ โลมาการ์ด (ตรวจสอบและเตรียมหลักฐานการสมัครมาให้พร้อม) -...
อ่านต่อ >>
ข้อแนะนำในการเดินทางกับเรือซีทราน
ทั้งตั๋วผู้โดยสารและตั๋วล่วงหน้ารถลงเรือแนะนำให้มาติดต่อจุดรับตั๋วล่วงหน้า 30 นาที ก่อนเรือออกเพื่อเตรียมตัวลงเรือ 1.ตั๋วผู้โดยสาร ประตูห้องผู้โดยสารที่ท่าเรือจะปิด 5 นาที...
อ่านต่อ >>