สิ่งอำนวยความสะดวกบนเรือ

บนเรือซีทรานเฟอร์รี่ทุกลำ มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อความเพลิดเพลินในการเดินทางของผู้โดยสารมากมาย อาทิ ห้องพักผู้โดยสารปรับอากาศ ซึ่งภายในมีการติดตั้งทีวีหลายจุด เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับชมข่าวสารหรือสาระบันเทิงต่างๆ, ร้าน Minimart บริการขายสินค้า บริการนวดเพื่อผ่อนคลาย, ห้องน้ำที่สะอาด รวมถึงดาดฟ้ารับลม สำหรับผู้ที่ต้องการชื่นชมธรรมชาติ เพื่อการเดินทางที่ประทับใจ ประกอบกับเรามีทีมงานที่มีประสบการณ์ในการเดินเรือ เพื่อให้ท่านได้มั่นใจในความปลอดภัยตลอดการเดินทางไปกับเรา

ซีทรานเฟอร์รี่

ซีทรานดิสคัฟเวอร์รี่

สิ่งอำนวยความสะดวกที่ท่าเรือ

ท่านสามารถนำรถไปลงเรือได้ที่ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ อ.ดอนสัก ที่มีพื้นที่กว้างขวาง ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่อันทันสมัย, เคาทเตอร์ประชาสัมพันธ์, อาคารที่พักผู้โดยสาร, ภัตตาคาร และ ที่จอดรถกว้างขวางถึง 400 คัน เรือจะนำท่านสู่เกาะสมุยโดยเทียบท่าที่ ท่าเรือเฟอร์รี่เทศบาล หน้าทอน ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการคมนาคมบนเกาะสมุย

จุดต้อนรับผู้โดยสาร

ร้านกาแฟ