ข่าวกิจกรรมของบริษัทซีทราน
แจ้งระงับให้บริการรถโดยสารเส้นทางท่าเรือดอนสัก-ตัวเมืองนครศรีธรรมราช

เพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด ขอแจ้งระงับให้บริการรถโดยสารเส้นทางท่าเรือดอนสัก-ตัวเมืองนครศรีธรรมราช (ไป-กลับ) มีผลวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ข่าวอื่นๆ
ซีทรานเชิญชวนให้ผู้เดินทางร่วมโหลดแอป “หมอชนะ”’
ซีทรานเชิญชวนให้ผู้เดินทางร่วมโหลดแอป “หมอชนะ”’ รวมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19 “หมอชนะ” คือ หมอชนะเป็นแอปพลิเคชันที่บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bl...
อ่านต่อ >>
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรญา แสงอุไร (น้องออย) ในโอกาสจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 น้องได้รับทุนการศึกษาจาก โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของ บริษัทซีทรานเฟอร์รี่ มาตั้งแต่ร...
อ่านต่อ >>