ข่าวกิจกรรมของบริษัทซีทราน
ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรญา แสงอุไร (น้องออย) ในโอกาสจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 น้องได้รับทุนการศึกษาจาก โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของ บริษัทซีทรานเฟอร์รี่ มาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และบริษัทฯ ยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันน้องกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์ (สาขาภาษาจีน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ซีทรานขอเป็นกำลังใจให้น้องก้าวต่อไปข่าวอื่นๆ
แจ้งระงับให้บริการรถโดยสารเส้นทางท่าเรือดอนสัก-ตัวเมืองนครศรีธรรมราช
เพื่อให้ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด ขอแจ้งระงับให้บริการรถโดยสารเส้นทางท่าเรือดอนสัก-ตัวเมืองนครศรีธรรมราช (ไป-กลับ) มีผลวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 จน...
อ่านต่อ >>
แนะนำ 2 เมนูโฮมเมด
ซีทรานขอแนะนำ 2 เมนูโฮมเมดมื้อเบาๆ ที่คุณเลือกซื้อรับประทารได้ในเรือเฟอร์รี่ทุกลำ เมนู 1 “ขนมจีบ” อาหารคำเล็กคำน้อยที่นอกจากจะใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วยังต้องประดิดประดอยให...
อ่านต่อ >>