ข่าวกิจกรรมของบริษัทซีทราน
ข่าวดี !! สำหรับเจ้าของสวนทุเรียน

ข่าวดี !!  สำหรับเจ้าของสวนทุเรียน

 สมัครบัตรสมาชิกจองรถขนส่งทุเรียน นำท่านถึงที่หมายทันเวลา

สมัครได้ที่ : ประชาสัมพันธ์ท่าเรือดอนสัก / ประชาสัมพันธ์สำนักงานสมุย / สำนักงานซีทรานท่าเรือท้องศาลาเกาะพะงัน

* ยื่นบัตรประชาชนหรือกรณีสมัครในชื่อบริษัท / ห้าง / ร้านยื่นหนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน

* ค่าสมัคร 200 บาท บัตรมีอายุ 2 ปีข่าวอื่นๆ
กรณีคลื่นลมแรง
เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ทางบริษัทจึงขอความร่วมผู้โดยสารห้ามอยู่ในระวางรถขณะเรือวิ่ง และจะอนุญาตเฉพาะผู้โดยสารที่มีความจำเป็นด้านสุขภาพนั่งรถลงเรือเท่านั้น เรามีทาง...
อ่านต่อ >>
มาถึงท่าเรือซีทราน ก่อนเวลาเช็คอิน
อ่านต่อ >>