ข่าวกิจกรรมของบริษัทซีทราน
เงื่อนไขกระเป๋าเดินทาง

ผู้โดยสารที่เดินทางขึ้นรถตู้สามารถนำสัมภาระขึ้นรถโดยสาร 1 ชิ้น/ผู้โดยสาร โดยมีข้อกำหนดว่าหากกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ (สูง 22 นิ้ว กว้าง 16 นิ้ว x หนา 8 นิ้ว) ผู้โดยสารจำเป็นต้องซื้อที่นั่งเพิ่มอีกหนึ่งที่สำหรับวางสัมภาระ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2566 เป็นต้นไปข่าวอื่นๆ
อัพเดต
อ่านต่อ >>
วันที่ 22-25 ธันวาคม 2566 เป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังพายุ
อ่านต่อ >>