ข่าวกิจกรรมของบริษัทซีทราน
ประกาศเรื่องปรับลดอัตราค่าโดยสาร

ซีทรานประกาศแจ้งผู้โดยสารทุกท่าน เรื่องปรับลดอัตราค่าโดยสาร เส้นทางดอนสัก-เกาะสมุย-ดอนสัก และเส้นทางดอนสัก-เกาะพะงัน-ดอนสัก ทั้งตั๋วคนโดยสาร ตั๋วรถบนต์ 4 ล้อลงเรือ และรายการค่าระวางอื่นๆ มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงข่าวอื่นๆ
ข่าวดี!
อ่านต่อ >>
สมัครสมาชิกซีทรานมาพร้อมกับความสะดวกรวดเร็ว
เดินทางบ่อย สมัครเลย สะดวกสุดๆ 1.Seatran Membership Card  (บัตรนำรถลงเรือ) 2.Seatran VIP Card **สำหรับคนเกาะ (บัตรนำรถลงเรือ) 3.Loma Card (บัตรผู้โดยสารแบบเติมเงิน) ได...
อ่านต่อ >>