SEATRAN POST

บริการฝากส่งเอกสารและพัสดุ

จุดบริการรับส่งของ

สำนักงาน ซีทรานโค้ช สุราษฎร์ธานี

ถ.ตลาดใหม่ ซ.19(ตรงข้ามวัดธรรมาราม)

 • เวลาทำการ 06.00น.-17.00น.
 • โทรศัพท์ 077-285125
 • โทรสาร 077-285125

สำนักงานท่าเรือดอนสัก

ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ดอนสัก

 • เวลาทำการ 04.00น.-19.00น.
 • โทรศัพท์ 077-950559
 • โทรสาร 077-372822

สำนักงานท่าเรือเกาะสมุย(หน้าทอน)

ท่าเทียบเรือหน้าทอน

 • เวลาทำการ 04.00น.-19.00น.
 • โทรศัพท์ 077-426001
 • โทรสาร 077-426002

เกาะสมุย (บางรักษ์)

ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ สำนักงานท่าเรือบางรักษ์ (ก่อนถึงวัดพระใหญ่)

 • เวลาทำการ 08.00น.-17.00น.
 • โทรศัพท์ 077-954171-5

เกาะพงัน

ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ สำนักงานเกาะพงัน (ท่าเทียบเรือท้องศาลา)

 • เวลาทำการ 08.00น.-17.00น.
 • โทรศัพท์ 077-953056
 • โทรศัพท์ 086-4764833

เกาะเต่า

ซีทราน ดิสคัฟเวอร์รี่ สำนักงานเกาะเต่า (ท่าเทียบเรือแม่หาด)

 • เวลาทำการ 08.00น.-17.00น.
 • โทรศัพท์ 077-953057
 • โทรศัพท์ 086-4768054