จองตั๋วผู้โดยสาร
โปรดเลือกรายละเอียดการเดินทาง ไป - กลับ เที่ยวเดียว
ต้นทาง
ปลายทาง
เดินทางไป
เดินทางกลับ
ผู้ใหญ่
จองคิวรถยนต์และจักรยานยนต์ใหญ่
โปรดเลือกรายละเอียดการเดินทาง ไป - กลับ เที่ยวเดียว
ต้นทาง
ปลายทาง
เดินทางไป
เดินทางกลับ
ผู้ใหญ่ *ไม่รวมคนขับรถ
ยานพาหนะ *รวมคนขับรถ
Ticket Chck
โปรดกรอกรหัสบัตรโดยสาร
รหัสบัตรโดยสาร
เลขบัตรประชาชน/เลขพาสปอร์ต

ตารางเวลาเรือ วันที่ 22 สิงหาคม 2018

เที่ยวไป
ท่าปลายทาง เรือ กำหนดออก กำหนดถึง สถานะ
ดอนสัก (ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่) Ferry 07:00 08:30 Scheduled
สนามบินสุราษฎร์ธานี Suratferry 07:00 11:00 Scheduled
ดอนสัก (ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่) Ferry 08:00 09:30 Scheduled
สนามบินสุราษฎร์ธานี Suratferry 08:00 12:00 Scheduled
ดอนสัก (ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่) Ferry 09:00 10:30 Scheduled
สนามบินสุราษฎร์ธานี Suratferry 09:00 13:00 Scheduled
ดอนสัก (ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่) Ferry 09:30 11:00 Scheduled
ดอนสัก (ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่) Ferry 10:00 11:30 Scheduled
สนามบินสุราษฎร์ธานี Suratferry 10:00 14:00 Scheduled
ดอนสัก (ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่) Ferry 11:00 12:30 Scheduled
เที่ยวกลับ
ท่าต้นทาง เรือ กำหนดออก กำหนดถึง สถานะ
ดอนสัก (ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่) Ferry 07:00 08:30 Scheduled
ดอนสัก (ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่) Ferry 07:30 09:00 Scheduled
ดอนสัก (ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่) Ferry 08:00 09:30 Scheduled
ดอนสัก (ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่) Ferry 09:00 10:30 Scheduled
ดอนสัก (ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่) Ferry 10:00 11:30 Scheduled
สนามบินสุราษฎร์ธานี Suratferry 10:00 13:30 Scheduled
ดอนสัก (ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่) Ferry 11:00 12:30 Scheduled
สนามบินสุราษฎร์ธานี Suratferry 11:00 14:30 Scheduled
ดอนสัก (ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่) Ferry 11:30 13:00 Scheduled
ดอนสัก (ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่) Ferry 12:00 13:30 Scheduled
MEMBERSHIPS CARDS
Memberships Card
Memberships Card

บัตรสมาชิกสำหรับจองคิวรถลงเรือ ผ่านเวปไซท์ หรือ Call Center ช่วยให้ท่านวางแผนการเดินทางได้ล่วงหน้าและถึงจุดหมายได้ตรงตามเวลาที่ต้องการ

อ่านต่อ >>
Loma Card
Loma Card

บัตรสมาชิกผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่แบบเติมเงิน ซึ่งจะช่วยให้ท่านเดินทางได้สะดวกสบายและง่ายดายยิ่งขึ้น สู่อีกระดับของความพิเศษที่ซีทรานเฟอร์รี่เตรียมให้

อ่านต่อ >>

คู่ค้าทางธุรกิจของซีทราน