ซีทรานเฟอร์รี่

เรือซีทรานเฟอร์รี่ ให้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฝากสำหรับนำท่านเดินทางไปกลับในเส้นทางดอนสักสู่เกาะสมุย ด้วยเรือเฟอร์รี่ที่สามารถบรรทุกรถยนต์ได้สูงสุดถึง 90 คัน และจุผู้โดยสารได้มากถึง 600 คนต่อเที่ยว โดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ มีเรือออกทุกชั่วโมง สำหรับเส้นทางดอนสัก – เกาะสมุย ตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น. และเส้นทางเกาะสมุย - ดอนสัก ตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น. และหากมีรถจำนวนมากหรือในช่วงเทศกาล เราจะเพิ่มรอบเรือเสริมทุกครึ่งชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ให้ได้มากที่สุด


ทั้งนี้ เรือซีทรานเฟอร์รี่ทุกลำได้รับการรับรองมาตรฐานและใบอนุญาตจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเหล่านี้ ถือเป็นเครื่องการันตีทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากสากล และ ซีทรานเฟอร์รี่จะยังไม่หยุดที่จะปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการของเรา เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้บริการเรือเฟอร์รี่ที่ได้รับการันตีระดับโลก

วิธีเข้าคิวรถ

กรุณาเลือกท่าเรือ และประเภทคิวรถ

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

เส้นทางเดินเรือ

เส้นทางโดยสารของเรือเฟอร์รี่

ดอนสัก - เกาะสมุย

ระยะเวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง

ทางซีทรานมีเรือเฟอร์รี่ให้บริการนักท่องเที่ยวเเละบุคคลทั่วไปตั้งเเต่เวลา 5:00น. ถึง 19:00น. ทุกวัน ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วเพื่อนำรถยนต์ข้ามฝั่งไปยังเกาะสมุยได้

จองเรือเฟอร์รี่

ราคาค่าโดยสาร

ประเภท ค่าโดยสาร(บาท)
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถจิ๊ป รถตู้ รถปิคอัฟ 400
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดกลาง 750
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดใหญ่ 800
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก 750
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว7-8ม. 900
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ มีความยาวไม่เกิน 6 เมตร 800
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 8-9 เมตร 1600
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง, รถผสมปูน 1600
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาวเกิน 1เมตร 1800
รถบด รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ 2000
รถเครนยกได้ไม่เกิน 10 ตัน 2600
รถเครนยกได้เกิน 10 ตันขึ้นไป 3100
รถเทรลเลอร์ บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 30 ตัน 3400
รถบรรทุก10ล้อ บรรทุกรถแทรกเตอร์ 3500
รถยนต์นั่ง 4 ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 570
รถ 6 ล้อเล็ก ลากเรือยาว 6-8 เมตร 1750
ผู้โดยสารทั่วไป 120
ภิกษุ สามเณร และนักเรียนในเครื่องแบบ 60
เด็กสูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม. 60
รถจักรยานยนต์ 170
รถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่ 220
รถจักรยานยนต์ และตู้พ่วง 230
รถบรรทุก6ล้อใหญ่ยาว6-8ม. 1000
ผู้โดยสารทั่วไป (สมุย-สุราษฎร์ธานี) 240
ภิกษุ-สามเณรและนักเรียนในเครื่องแบบ(สมุย-สุราษฎร์) 180
ผู้โดยสารทั่วไป (เกาะสมุย-นครศรีธรรมราช) 240
ภิกษุ-สามเณรและนักเรียนในเครื่องแบบ(เกาะสมุย-นคร) 180
รถเทเลอร์บรรทุกแบ็คโฮ 5400
พลเมืองอาวุโส 60
รถยนต์ลากล้อเลื่อน,รถสี่ล้อเล็ก ลากรถ,เรือ 2 คัน 800
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 12-15 เมตร 2600
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 1 เมตร 570
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 2 เมตร 740
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 3 เมตร 910
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 4 เมตร 1080
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 5 เมตร 1250
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 6 เมตร 1420
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 7 เมตร 1590
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 8 เมตร 1760
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 9 เมตร 1930
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 10 เมตร 2100
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 13 เมตร 2610
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 14 เมตร 2780
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 15 เมตร 2950
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็กเพิ่มท้าย 1 เมตร 920
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 2 เมตร 1090
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 3 เมตร 1260
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 4 เมตร 1430
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 5 เมตร 1600
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 6 เมตร 1770
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร 1200
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 1 เมตร 1370
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 2 เมตร 1540
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 3 เมตร 1710
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 4 เมตร 1880
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาวเกิน 1เมตร/25ตัน 2200
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาว10-12 เมตร 2200
รถบรรทุก 10 ล้อ 13-15 เมตร 2600
รถบรรทุก 12 ล้อ ยาวไม่เกิน 10 เมตร /25 ตัน 2200
รถบรรทุก 12 ล้อ ยาว11-12 เมตร /25 ตัน 2400
รถบรรทุก 12 ล้อ ยาว 13-15 เมตร/25 ตัน 2600
รถจักรยาน(ถือ/จูง/ปั่นลงเรือ) 150
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 9-10 เมตร 1800
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 10-12 เมตร 2000
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์,รถผสมปูน/24ตัน 1800
รถบรรทุก 10 ล้อ ยาวเกิน 1 เมตร/24 ตัน 2000
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง,รถผสมปูน/25 ตัน 2000

หมายเหตุ: อัตราดังกล่าว อ้างอิงจากอัตราค่าโดยสารเรือแบบขั้นบันได ท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการเปลี่ยนแปลง ค่าโดยสารเรือประจำทางเส้นทางดอนสัก - เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551

ราคาน้ำมันดีเซลวันนี้

21.94 บาท