ซีทรานเฟอร์รี่

เรือซีทรานเฟอร์รี่ ให้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฝากสำหรับนำท่านเดินทางไปกลับในเส้นทางดอนสักสู่เกาะสมุย ด้วยเรือเฟอร์รี่ที่สามารถบรรทุกรถยนต์ได้สูงสุดถึง 90 คัน และจุผู้โดยสารได้มากถึง 600 คนต่อเที่ยว โดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ มีเรือออกทุกชั่วโมง สำหรับเส้นทางดอนสัก – เกาะสมุย ตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น. และเส้นทางเกาะสมุย - ดอนสัก ตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น. และหากมีรถจำนวนมากหรือในช่วงเทศกาล เราจะเพิ่มรอบเรือเสริมทุกครึ่งชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ให้ได้มากที่สุด


ทั้งนี้ เรือซีทรานเฟอร์รี่ทุกลำได้รับการรับรองมาตรฐานและใบอนุญาตจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเหล่านี้ ถือเป็นเครื่องการันตีทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากสากล และ ซีทรานเฟอร์รี่จะยังไม่หยุดที่จะปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการของเรา เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้บริการเรือเฟอร์รี่ที่ได้รับการันตีระดับโลก

วิธีเข้าคิวรถ

กรุณาเลือกท่าเรือ และประเภทคิวรถ

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

เส้นทางเดินเรือ

เส้นทางโดยสารของเรือเฟอร์รี่

ดอนสัก - เกาะสมุย

ระยะเวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง

ทางซีทรานมีเรือเฟอร์รี่ให้บริการนักท่องเที่ยวเเละบุคคลทั่วไปตั้งเเต่เวลา 5:00น. ถึง 19:00น. ทุกวัน ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วเพื่อนำรถยนต์ข้ามฝั่งไปยังเกาะสมุยได้

จองเรือเฟอร์รี่

ราคาค่าโดยสาร

ประเภท ค่าโดยสาร(บาท)
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถจิ๊ป รถตู้ รถปิคอัฟ 450.0
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดกลาง 850.0
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดใหญ่ 1000.0
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก 850.0
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว7-8ม. 1100.0
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ มีความยาวไม่เกิน 6 เมตร 1000.0
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 8-9 เมตร 1800.0
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง, รถผสมปูน 1800.0
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาวเกิน 1เมตร 2200.0
รถบด รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ 2400.0
รถเครนยกได้ไม่เกิน 10 ตัน 3000.0
รถเครนยกได้เกิน 10 ตันขึ้นไป 3500.0
รถเทรลเลอร์ บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 30 ตัน 4000.0
รถบรรทุก10ล้อ บรรทุกรถแทรกเตอร์ 4100.0
รถยนต์นั่ง 4 ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 570.0
รถ 6 ล้อเล็ก ลากเรือยาว 6-8 เมตร 1750.0
ผู้โดยสารทั่วไป 140.0
ภิกษุ สามเณร และนักเรียนในเครื่องแบบ 70.0
เด็กสูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม. 70.0
รถจักรยานยนต์ 190.0
รถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่ 240.0
รถจักรยานยนต์ และตู้พ่วง 250.0
รถบรรทุก6ล้อใหญ่ยาว6-8ม. 1200.0
ผู้โดยสารทั่วไป (สมุย-สุราษฎร์ธานี) 240.0
ภิกษุ-สามเณรและนักเรียนในเครื่องแบบ(สมุย-สุราษฎร์) 170.0
ผู้โดยสารทั่วไป (เกาะสมุย-นครศรีธรรมราช) 260.0
ภิกษุ-สามเณรและนักเรียนในเครื่องแบบ(เกาะสมุย-นคร) 190.0
รถเทเลอร์บรรทุกแบ็คโฮ 6400.0
พลเมืองอาวุโส 70.0
รถยนต์ลากล้อเลื่อน,รถสี่ล้อเล็ก ลากรถ,เรือ 2 คัน 900.0
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 12-15 เมตร 3000.0
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 1 เมตร 640.0
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 2 เมตร 830.0
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 3 เมตร 1020.0
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 4 เมตร 1210.0
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 5 เมตร 1400.0
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 6 เมตร 1590.0
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 7 เมตร 1780.0
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 8 เมตร 1970.0
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 9 เมตร 2160.0
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 10 เมตร 2350.0
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 13 เมตร 2920.0
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 14 เมตร 3110.0
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 15 เมตร 3300.0
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็กเพิ่มท้าย 1 เมตร 1040.0
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 2 เมตร 1230.0
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 3 เมตร 1420.0
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 4 เมตร 1610.0
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 5 เมตร 1800.0
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 6 เมตร 1990.0
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร 1400.0
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 1 เมตร 1590.0
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 2 เมตร 1780.0
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 3 เมตร 1970.0
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 4 เมตร 2160.0
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาวเกิน 1เมตร/25ตัน 2600.0
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาว10-12 เมตร 2600.0
รถบรรทุก 10 ล้อ 13-15 เมตร 3000.0
รถบรรทุก 12 ล้อ ยาวไม่เกิน 10 เมตร /25 ตัน 2600.0
รถบรรทุก 12 ล้อ ยาว11-12 เมตร /25 ตัน 2800.0
รถบรรทุก 12 ล้อ ยาว 13-15 เมตร/25 ตัน 3000.0
รถจักรยาน(ถือ/จูง/ปั่นลงเรือ) 170.0
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 9-10 เมตร 2200.0
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 10-12 เมตร 2400.0
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์,รถผสมปูน/24ตัน 2000.0
รถบรรทุก 10 ล้อ ยาวเกิน 1 เมตร/24 ตัน 2400.0
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง,รถผสมปูน/25 ตัน 2200.0

หมายเหตุ: อัตราดังกล่าว อ้างอิงจากอัตราค่าโดยสารเรือแบบขั้นบันได ท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการเปลี่ยนแปลง ค่าโดยสารเรือประจำทางเส้นทางดอนสัก - เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551

ราคาน้ำมันดีเซลวันนี้

29.94 บาท