ซีทรานเฟอร์รี่

เรือซีทรานเฟอร์รี่ ให้บริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฝากสำหรับนำท่านเดินทางไปกลับในเส้นทางดอนสักสู่เกาะสมุย ด้วยเรือเฟอร์รี่ที่สามารถบรรทุกรถยนต์ได้สูงสุดถึง 90 คัน และจุผู้โดยสารได้มากถึง 600 คนต่อเที่ยว โดยใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที โดยประมาณ มีเรือออกทุกชั่วโมง สำหรับเส้นทางดอนสัก – เกาะสมุย ตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น. และเส้นทางเกาะสมุย - ดอนสัก ตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น. และหากมีรถจำนวนมากหรือในช่วงเทศกาล เราจะเพิ่มรอบเรือเสริมทุกครึ่งชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ให้ได้มากที่สุด


ทั้งนี้ เรือซีทรานเฟอร์รี่ทุกลำได้รับการรับรองมาตรฐานและใบอนุญาตจากองค์กรทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเหล่านี้ ถือเป็นเครื่องการันตีทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับจากสากล และ ซีทรานเฟอร์รี่จะยังไม่หยุดที่จะปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการของเรา เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้บริการเรือเฟอร์รี่ที่ได้รับการันตีระดับโลก

วิธีเข้าคิวรถ

กรุณาเลือกท่าเรือ และประเภทคิวรถ

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4

ขั้นตอนการเข้าคิว

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

เส้นทางเดินเรือ

เส้นทางโดยสารของเรือเฟอร์รี่

ดอนสัก - เกาะสมุย

ระยะเวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง

ทางซีทรานมีเรือเฟอร์รี่ให้บริการนักท่องเที่ยวเเละบุคคลทั่วไปตั้งเเต่เวลา 5:00น. ถึง 19:00น. ทุกวัน ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วเพื่อนำรถยนต์ข้ามฝั่งไปยังเกาะสมุยได้

จองเรือเฟอร์รี่

ราคาค่าโดยสาร

ประเภท ค่าโดยสาร(บาท)
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ รถจิ๊ป รถตู้ รถปิคอัฟ 420
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดกลาง 800
รถทัศนาจรหรือรถโดยสารขนาดใหญ่ 900
รถบรรทุก 4 ล้อใหญ่ รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก 800
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว7-8ม. 1000
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ มีความยาวไม่เกิน 6 เมตร 900
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 8-9 เมตร 1700
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง, รถผสมปูน 1700
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาวเกิน 1เมตร 2000
รถบด รถแทรกเตอร์ รถแบคโฮ 2200
รถเครนยกได้ไม่เกิน 10 ตัน 2800
รถเครนยกได้เกิน 10 ตันขึ้นไป 3300
รถเทรลเลอร์ บรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 30 ตัน 3700
รถบรรทุก10ล้อ บรรทุกรถแทรกเตอร์ 3800
รถยนต์นั่ง 4 ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 570
รถ 6 ล้อเล็ก ลากเรือยาว 6-8 เมตร 1750
ผู้โดยสารทั่วไป 130
ภิกษุ สามเณร และนักเรียนในเครื่องแบบ 65
เด็กสูงเกิน 100 ซม. แต่ไม่เกิน 150 ซม. 65
รถจักรยานยนต์ 180
รถจักรยานยนต์ ขนาดใหญ่ 230
รถจักรยานยนต์ และตู้พ่วง 240
รถบรรทุก6ล้อใหญ่ยาว6-8ม. 1100
ผู้โดยสารทั่วไป (สมุย-สุราษฎร์ธานี) 250
ภิกษุ-สามเณรและนักเรียนในเครื่องแบบ(สมุย-สุราษฎร์) 185
ผู้โดยสารทั่วไป (เกาะสมุย-นครศรีธรรมราช) 250
ภิกษุ-สามเณรและนักเรียนในเครื่องแบบ(เกาะสมุย-นคร) 185
รถเทเลอร์บรรทุกแบ็คโฮ 5900
พลเมืองอาวุโส 65
รถยนต์ลากล้อเลื่อน,รถสี่ล้อเล็ก ลากรถ,เรือ 2 คัน 840
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 12-15 เมตร 2800
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 1 เมตร 600
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 2 เมตร 780
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 3 เมตร 960
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 4 เมตร 1140
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 5 เมตร 1320
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 6 เมตร 1500
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 7 เมตร 1680
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 8 เมตร 1860
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 9 เมตร 2040
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 10 เมตร 2220
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 13 เมตร 2760
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 14 เมตร 2940
รถยนต์นั่ง 4 ล้อ เพิ่มท้าย 15 เมตร 3120
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็กเพิ่มท้าย 1 เมตร 980
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 2 เมตร 1160
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 3 เมตร 1340
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 4 เมตร 1520
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 5 เมตร 1700
รถบรรทุก4ล้อใหญ่ รถบรรทุก6ล้อเล็ก เพิ่มท้าย 6 เมตร 1880
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร 1300
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 1 เมตร 1480
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 2 เมตร 1660
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 3 เมตร 1840
รถบรรทุก6ล้อเล็กยาว8-10 เมตร. เพิ่มท้าย 4 เมตร 2020
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาวเกิน 1เมตร/25ตัน 2400
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกยาว10-12 เมตร 2400
รถบรรทุก 10 ล้อ 13-15 เมตร 2800
รถบรรทุก 12 ล้อ ยาวไม่เกิน 10 เมตร /25 ตัน 2400
รถบรรทุก 12 ล้อ ยาว11-12 เมตร /25 ตัน 2600
รถบรรทุก 12 ล้อ ยาว 13-15 เมตร/25 ตัน 2800
รถจักรยาน(ถือ/จูง/ปั่นลงเรือ) 160
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 9-10 เมตร 2000
รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่ ยาว 10-12 เมตร 2200
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์,รถผสมปูน/24ตัน 1900
รถบรรทุก 10 ล้อ ยาวเกิน 1 เมตร/24 ตัน 2200
รถบรรทุก 10 ล้อ บรรทุกปูนซีเมนต์ผง,รถผสมปูน/25 ตัน 2100

หมายเหตุ: อัตราดังกล่าว อ้างอิงจากอัตราค่าโดยสารเรือแบบขั้นบันได ท้ายประกาศจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องการเปลี่ยนแปลง ค่าโดยสารเรือประจำทางเส้นทางดอนสัก - เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2551

ราคาน้ำมันดีเซลวันนี้

25.64 บาท