ข่าวกิจกรรมของบริษัทซีทราน
ซีทรานเฟอร์รี่ เปิดตัว “ตั๋ว QR Code” ใช้ง่าย...สแกนตั๋วจากมือถือ หรือตั๋วกระดาษก็ได้

[ขั้นตอนการใช้งาน]
เมื่อลูกค้าเดินทางมาถึงท่าเรือพร้อมตั๋ว QR Code
-นำบัตรแตะที่เครื่องอ่าน QR Code
-เมื่อไฟกะพริบให้ยกขึ้นแล้วยืนรอไม้กั้นเปิด
เท่านี้ก็พร้อมเดินทางได้อย่างราบรื่นแล้วค่ะ
*ข้อควรระวัง ตั๋ว QR Code ที่เป็นกระดาษควรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ยับ และไม่เปียกน้ำ เพราะจะทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านค่าได้
**สำหรับลูกค้าที่ใส่ใจรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน สามารถสแกนตั๋ว QR Code ได้จากมือถือข่าวอื่นๆ
ซีทรานตอบคำถามคาใจ
ถาม: ลงเครื่องที่สนามบินสุราษฎร์ฯ ไฟล์ท 17.15 น. จะยังทันเรือรอบสุดท้ายที่ข้ามไปสมุยไหม? ตอบ: รถเที่ยวสุดท้ายออกจากสนามบินเวลา 17.30 น.และทันลงเรือซีทรานเฟอร์รี่เที่ยวสุดท...
อ่านต่อ >>
ต้อนรับนักศึกษารายวิชาการจัดบริการขนส่งสาธารณะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 เข้าศึกษาดูงาน
บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด มีความยินดีต้อนรับนักศึกษารายวิชาการจัดบริการขนส่งสาธารณะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ "การจัดการการเผชิญเหตุฉุกเฉิน และภาว...
อ่านต่อ >>