ข่าวกิจกรรมของบริษัทซีทราน
ซีทรานปันน้ำใจ...ซ่อมแซมโรงเรียนบ้านปากดอนสัก

เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจและชุมชนควรเกื้อกูลกัน เมื่อแหล่งการศึกษาในชุมชนอย่างโรงเรียนบ้านปากดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ซีทรานเฟอร์รี่และพนักงานของบริษัทจึงเข้าไปช่วยซ่อมแซมศาลาพักร้อน และอาคารเอนกประสงค์ พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน

แม้ภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยาก แต่น้ำใจเป็นสิ่งที่ธุรกิจส่งต่อให้ชุมชนได้ เพราะเมื่อชุมชนเข้มแข็ง ธุรกิจก็เข้มแข็งไปด้วยกัน1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

ข่าวอื่นๆ
ข่าวดี! สมาชิกบัตรซีทรานและลูกค้าทั่วไป สามารถซื้อตั๋วและเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้ด้วยตัวเองที่ www.seatranferry.com
เงื่อนไข: สมาชิกซื้อตั๋วและเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า 1 ชม. ค่าบริการหักผ่านบัตรสมาชิก *กรณีมีเที่ยวว่าง ลูกค้าทั่วไป (ไม่ใช่สมาชิก) ซื้อตั๋วล่วงหน้า 6 ชม./เปลี่ยนแปลงล่วงหน...
อ่านต่อ >>
ซีทรานเฟอร์รี่สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรท้องถิ่น
เพราะเราเชื่อว่าธุรกิจที่เข้มแข็งเกิดขึ้นได้จากรากฐานที่มั่นคง ซีทรานเฟอร์รี่จึงเลือกซื้อผักผลไม้และอาหารทะเลสดใหม่ คุณภาพสูง จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรท้องถิ่นในอำเภอ...
อ่านต่อ >>