ข่าวกิจกรรมของบริษัทซีทราน
กิจกรรมเพื่อชุมชน CSR ด้านส่งเสริมการศึกษา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัทซีทราน เฟอร์รี่ จำกัด ได้ทำการส่งมอบอาคารซีทราน-บุญธรรม อนุสรณ์ ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ ที่เปิดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

ข่าวอื่นๆ
ติ๊ด ติ้ว!! คิวอาร์โค้ดมาแล้ว
อ่านต่อ >>