ข่าวกิจกรรมของบริษัทซีทราน
12 สิงหา "ลูกพาแม่เที่ยวฟรี"....ซีทรานเฟอร์รี่เชิญมีคุณลูกพาคุณแม่เดินทางด้วยเรือซีทรานเฟอร์รี่..


ข่าวอื่นๆ
ซีทรานเฟอร์รี่ร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง
ร่วมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง สำหรับผู้โดยสารที่แต่งกายด้วยชุดไทยลงเรือซีทรานเฟอร์รี่ รับตั๋วผู้โดยสารฟรี ในวันลอยกระทง (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558) นี้สามารถติดต่อรับตั๋วผู้...
อ่านต่อ >>
บริษัทซีทรานเฟอร์รี่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2559 หน้าที่ว่าการอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นประจำทุกปีในวันที่ 23 ตุลาคม
บริษัทซีทรานเฟอร์รี่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี 2559 หน้าที่ว่าการอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นประจำทุกปีในวันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งมีหน่ว...
อ่านต่อ >>