ข่าวกิจกรรมของบริษัทซีทราน
วันที่ ๒๓ ตุลาคม “วันปิยมหาราช” น้อมเกล้ารำลึก องค์พระบาทสมเด็จพระปิยหมาราช

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกให้กับประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงประชวร และเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต

เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่เคารพรักของราษฎรอย่างล้นเหลือ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่าพระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือ “พระพุทธเจ้าหลวง” ซึ่งมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย” ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็น “วันปิยมหาราช” นับตั้งแต่นั้นมา

ตลอดเวลาที่พระองค์ทรงครองราชย์ นานถึง ๔๒ ปี ด้วยพระจริยวัตรและพระปรีชาสามารถอย่างเฉลียวฉลาดของพระองค์ ได้ทรงเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงประเทศ โดยการวางรากฐานความเจริญในด้านต่างๆ ให้ประเทศไทยทัดเทียมนานาอารยประเทศด้วยสายพระเนตรมองไกลของพระองค์

โดยมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัย อาทิ การเลิกทาส, การประปา, การสาธารณูปโภคต่างๆ สร้างทางรถไฟ และสร้างถนน สร้างโรงพยาบาลศิริราช รวมถึงการไฟฟ้า และการไปรษณีย์โทรเลข และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทูตนำพาบ้านเมืองให้รอดพ้นจากการไล่ล่าเมืองขึ้นของบรรดาชาติมหาอำนาจในยุคนั้นมาได้เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศทั่วยุโรป ข้อพิพาท และปัญหาต่างๆ ก็ได้คลายเบาบางลง 
อีกทั้งพระองค์ยังทรงสนพระทัยถึงความเป็น อยู่ของประชาชน ทรงออกเยี่ยมประชาราษฎร์ด้วยการเสด็จประพาสต้น เพื่อให้ทรงรู้ถึงความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างแท้จริง ดูแลทุกข์สุขอยู่เป็นนิจ พระองค์จึงเป็นที่จงรักภักดีของปวงชนชาวไทยตราบจนทุกวันนี้ข่าวอื่นๆ
ซีทรานเฟอร์รี่ ขอเชิญทุกท่านร่วมงานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 ณ.วัดแจ้ง อ.เกาะสมุย
ซีทรานเฟอร์รี่ ขอเรียนเชิญท่านสมาชิก และท่านผู้มีอุปการะคุณ รวมถึงพ่อแม่พี่น้องชาวสมุยร่วมทำบุญสร้างกุศลด้วยการร่วมงานกฐินสามัคคีวัดแจ้ง ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย ในวันอาทิ...
อ่านต่อ >>
สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์
อ่านต่อ >>