ข่าวกิจกรรมของบริษัทซีทราน
บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ ขอชี้แจงข้อสงสัยเกี่ยวกับการจัดการระบบบัตรสมาชิกในการจองคิวรถลงเรือ

เนื่องจากมีคำถามและข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบจัดการและระเบียบสมาชิก ของบริษัทซีทรานเฟอร์รี่อยู่อย่างกว้างขวาง โดยมีข้อมูลบางประเด็น ที่ถูกหยิบยกมาแสดงความคิดเห็นในแง่มุมที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หรืออาจเกิดจากความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง 
ทางบริษัทฯ ขอสรุปเรื่องเกี่ยวกับบัตรสมาชิกในการจองคิวรถลงเรือ ซึ่งถือเป็นบริการทางเลือกที่จัดขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าประจำที่มีการวางแผนในการเดินทางล่วงหน้า และเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า บริษัทฯจึงได้จัดให้มีระบบสมาชิกขึ้น 
การสมัครสมาชิกซีทรานเฟอร์รี่ มีขั้นตอนและกติกาโดยสังเขปดังต่อไปนี้

1. ค่าสมัครสมาชิกและทำบัตร 200 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ได้นำมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้บริการกับสมาชิกตั้งแต่การลงระบบรับจอง การเปิดแผนกดูแลสมาชิก Call Center, ส่ง SMS , เปิดห้อง VIP บนเรือ และบริการข่าวสารต่างๆที่จำเป็นต่อการเดินทางของสมาชิก เช่นการเลื่อนหรือเปลี่ยนเวลาการเดินทาง รวมถึงการยกเลิกเที่ยวเรือ เป็นต้น
2. การเติมเงินเริ่มต้นในบัตร 1000 บาทนั้น เจตนาเพื่อให้บัตรมีวงเงินสำหรับใช้หักค่าเดินทาง และค่าธรรมเนียมการจองในแต่ละครั้ง โดยไม่บังคับวงเงินที่สมาชิกต้องเติมเงินในบัตร เพียงขอให้มีเงินคงเหลือในบัตรพอสำหรับค่าธรรมเนียมการจอง และไม่ควรให้บัตรไม่เหลือเงินเลย เพราะบัตรจะถูกระงับการใช้งานอัตโนมัติ 
เนื่องจากมีการร้องเรียนในเรื่องการจัดสัดส่วนการรับจองพื้นที่รับรถในเรือ โดยให้มีสัดส่วนใกล้เคียงกันระหว่างคิวจอง กับคิวปกติ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับสัดส่วนพื้นที่ของสมาชิกในการจองคิวบ้าง ดังนั้นถ้าสมาชิกท่านใดที่ประสงค์จะขอยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิก ก็สามารถติดต่อขอรับคืนเงินที่เหลืออยู่ในบัตรได้ทุกบาททุกสตางค์ตลอดเวลา
3. สมาชิกสามารถจองได้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 ชม. และไม่เกิน 90 วัน โดยมีค่าธรรมเนียมในการจอง 35 บาท หากต้องการยกเลิกรายการจอง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชม.ก่อนการเดินทาง บริษัทจะไม่หักค่าธรรมเนียม
4. บัตรสมาชิก 1 ใบ สามารถจองได้ 1 คัน ทั้งไปและกลับ 
5. สมาชิกสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อต้องการหักเงินค่าเดินทางด้วยรถยนต์จากบัตรสมาชิก โดยแสดงบัตรสมาชิกทุกครั้งที่ต้องการหักเงิน 
6. สมาชิกสามารถแจ้งเปลี่ยนทะเบียนรถได้ล่วงหน้า 1 วัน ก่อนการเดินทาง หากจำเป็นต้องการเปลี่ยนในวันเดินทาง ต้องแสดงบัตรประชาชนที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์
ทางบริษัทไม่ได้เพิกเฉยในการที่จะพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่อลูกค้า ทุกเสียงของลูกค้า คำแนะนำคำวิจารณ์ต่างๆ ทางบริษัทได้นำมาเป็นปัจจัยในการปรับปรุงแก้ไขการให้บริการในทุกๆแง่มุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่ทำการปรับปรุงแก้ไข และขอขอบคุณทุกๆเสียงที่สะท้อนกลับมาหาเรา ขอบคุณครับข่าวอื่นๆ
บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่ งดรับสมัครสมาชิกบัตรจองคิวรถชั่วคราว
ประกาศ บริษัท ซีทราน เฟอร์รี่งดรับสมัครสมาชิกบัตรจองคิวรถชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปสำหรับท่านสมาชิกเดิมยังสามารถใช้งานและต่ออายุบัตรได้ตามปกติค่ะNew S...
อ่านต่อ >>
บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ เพิ่มเบอร์ Call center 077-950559 , 084-0654455 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ ขอแจ้งผู้ใช้บริการทราบว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หมายเลข Call center ที่ท่านสามารถติดต่อได้มีดังนี้หมายเลข 077-950559 และหมายเลข 084-...
อ่านต่อ >>